Omstilling/karriererådgivning

Vårt program er tilpasset alle som står overfor et jobbskifte. Gjennom veiledning og individuell oppfølging får deltakerne hjelp til å se nye muligheter i sin videre yrkeskarriere. Programmet baserer seg på prinsippet ”hjelp til selvhjelp”. Det vil si at etter endt rådgivning vil deltakerne være mer bevisst sin kompetanse og kvaliteter samt ha forbedret evnen til selv å kunne gripe de muligheter som finnes i markedet.

Programmet tar for seg selvvurdering og bevisstgjøring av egne ferdigheter og egenskaper, utarbeidelse av søknad og CV, samt forberedelser til jobbintervju. Vi bruker en rekke øvelser i tillegg til individuelle samtaler i selve gjennomføringen.

Alle som vurderer karriererådgivning er selvfølgelig velkomne til en uforpliktende presentasjon av vårt program før man evt. tar en endelig beslutning. Ta kontakt for å avtale tid.

Rekruttering

I løpet av årene har vi rekruttert til ledige stillinger på ulike nivåer i en rekke bransjer. Dette har gitt oss innsikt i mange segmenter av arbeidsmarkedet og et uvurderlig nettverk av potensielle kandidater.

2CV påtar seg ansvaret for hele – eller deler av rekrutteringsprosessen. Uansett rekrutteringsmetode så vil utvelgelsen foregå på bakgrunn av intervjuer, grundig referansesjekk samt bruk av testverktøy.

Ved enhver rekruttering har vi selv ansvaret for absolutt alle elementer. Vi utarbeider selv stillingsbeskrivelse, evt annonse, gjennomfører evt. research, vurdering av kandidater, intervjuer, referansesjekk og gjennomføring av tester. Vi gjennomfører prosessen og presenterer kvalifiserte og motiverte kandidater, men det endelige valget er ditt.

Sluttvurdering

Noen velger selv å stå for rekrutteringsprosessen. Ikke sjelden sitter man igjen med 2-3 kandidater som i utgangspunktet er kvalifiserte for stillingen, men det oppstår tvil om hvem man skal velge. I slike tilfeller kan det være nyttig å søke vurdering og kvalitetssikring fra en objektiv tredjepart. 2CV er en slik tredjepart som kan foreta en nøytral sluttvurdering av finalekandidater.

Teamanalyse

Ved en rekruttering så oppdages ikke sjelden at team er blitt tilfeldig sammensatt. En gjennomgang av sammensetning av eksisterende team viser seg ofte å være nyttig. Vi ser på sammensetning av kompetanse, personlighet og sammenlikner med roller som forventes utført. Ikke sjelden oppdager man at man har rikelig av noe mens man har mangelfull kompetanse til å utføre andre roller.