Om 2CV

Gunn Olsen
Gunn Olsen


2CV Karriereutvikling består av to personer, Helle Engedal og Gunn Olsen. Vi har begge solid erfaring, ikke bare som konsulenter, men også fra stillinger i næringslivet. Vi har hatt ledere og selv vært ledere, vi er blitt rekruttert og har selv rekruttert medarbeidere. Begge har ca. 10 års erfaring fra rekruttering og karriererådgivning og i 2003 startet vi 2CV Karriereutvikling.
gunn@2cvkarriere.no


V i kan være en hjelpende hånd for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi bistår arbeidsgivere som entenhar behov for å rekruttere til ledige stillinger eller trenger tilbud til overtallige ved nedbemanninger. Dessuten er vi rådgivere for personer som har behov for, eller ønsker assistanse med å stake ut kursen videre i yrkeslivet.
helle@2cvkarriere.no

Helle Engedal
Helle Engedal